نوشته‌ها

پمپ های فشار قوی

 در کشاورزی امروز، به دلیل کاهش سطح منابع آبهای زیرزمینی و نزولات آسمانی، آبیاری اهمیت فراوانی دارد . انتخاب نوع سیستم آبیاری نیز با توجه به شرایط اقلیمی منناطق مختلف ایران دارای اهمیت های فراوان است؛ به گونه ای که در سالهای اخیر لزوم توجه به سیستم های ابیاری مورد توجه متولیان امر و کشاورزان قرار گرفته است.

 یکی از روشهایی که در ده اخیر مورد توجه بوده سیستم آبیاری تحت فشار موسوم به آبیاری قطره ای یا بارانی است. این شیوه از آبیاری به دلیل صرفه جویی در مصرف آب و هم پوشانی بالا در نحوه آبیاری مورد اهمیت است. پمپ های فشار قوی موسوم به پمپ های طبقاتی (WKL)  نمونه هایی از پمپ های پرکاربرد در این نوع از آبیاری هستند. پمپ های فشارقوی با پروانه‌های بین یاتاقانی، موتور جدا، چند طبقه با محفظه ‌های شعاعی (برش قائم) می باشد.هر طبقه توسط اورینگ یا واشر کاغذی آب‌بندی می شود.طبقات بوسیله پیچ بست طبقات به همدیگر بسته می‌شوند. پایه‌های نگهدارنده پمپ به صورت یکپارچه با محفظه مکش و رانش ریخته‌گری شده‌اند. نیروهای شعاعی و محوری وارد بر محور پمپ توسط دو عدد بلبرینگ گریس کاری شده که در دو طرف پروانه‌ها واقع شده‌اند، تحمل می شود.

موارد کاربرد پمپ فشار قوی

پمپاژ آبهای مصارف صنعتی

کارهای مربوط به آبرسانی

به عنوان بوستر پمپ

مصارف آبیاری بارانی

به عنوان پمپ تغذیه دیگ بخار

پمپاژ آب کندانس شده