مطالب توسط

پمپ های فشار قوی

 در کشاورزی امروز، به دلیل کاهش سطح منابع آبهای زیرزمینی و نزولات آسمانی، آبیاری اهمیت فراوانی دارد . انتخاب نوع سیستم آبیاری نیز با توجه به شرایط اقلیمی منناطق مختلف ایران دارای اهمیت های فراوان است؛ به گونه ای که در سالهای اخیر لزوم توجه به سیستم های ابیاری مورد توجه متولیان امر و کشاورزان […]

آنچه باید از پمپ خانگی بدانیم

 الکتروپمپهای خانگی جهت افزایش فشار آب شهری در طبقات مختلف ساختمان بعد از مخزن ذخیره نصب می شوند­، مدلهای مختلفی از این نوع پمپها طراحی و ساخته شده است تا مشکلات  افت فشار را برآورده نماید.این پمپها دارای پروانه برنجی می باشند  و مناسب برای آب تمیز و عاری از آلودگی می باشد الکتروپمپها دارای […]