آدرس: اردبیل، خیابان امام، نرسیده به شرکت نفت
تلفن تماس: 33333444-45-(98+)
ایمیل: [email protected]