بوسترپمپ | الکتروپمپ | الکتروموتور | بلوئر | کمپرسور | دیزل ژنراتور | ترانسفورماتور | اتوماسیون صنعتی | شیرآلات صنعتی |


شيرهاي توپي BALL VALVES
شيرهاي توپي BALL VALVES
شيرهاي سوزني
شيرهاي سوزني
شيرهاي هاول بانگر
شيرهاي هاول بانگر
شيرهاي پروانه اي فولادي
شيرهاي پروانه اي فولادي
شيرهاي پروانه اي چدن داكتيل
شيرهاي پروانه اي چدن داكتيل
شيرهاي كنترل پمپ
شيرهاي كنترل پمپ
شيرهاي كنترل دبي
شيرهاي كنترل دبي
شيرهاي اطمينان پيلوت دار
شيرهاي اطمينان پيلوت دار
شيرهاي فشارشكن
شيرهاي فشارشكن
شيرهاي ثابت نگهدارنده فشار پيلوت دار
شيرهاي ثابت نگهدارنده فشار پيلوت دار
شيرهاي گلوب فولادي
شيرهاي گلوب فولادي
شيرهاي گلوب چدن داكتيل
شيرهاي گلوب چدن داكتيل
شيرهاي هواي تك محفظه دو روزنه اهرم دار
شيرهاي هواي تك محفظه دو روزنه اهرم دار
شيرهاي يكطرفه سوپاپي فنر دار ضد ضربه قوچي
شيرهاي يكطرفه سوپاپي فنر دار ضد ضربه قوچي
شيرهاي يكطرفه اهرم وزنه اي
شيرهاي يكطرفه اهرم وزنه اي
شيرهاي يكطرفه با نشيمن آببندي تحت زاويه
شيرهاي يكطرفه با نشيمن آببندي تحت زاويه
شيرهاي غلافي
شيرهاي غلافي
شيرهاي كنترل سطح مخازن
شيرهاي كنترل سطح مخازن
شيرهاي هواي ديسكي
شيرهاي هواي ديسكي
شيرهاي هواي دو محفظه دو روزنه
شيرهاي هواي دو محفظه دو روزنه