بوسترپمپ | الکتروپمپ | الکتروموتور | بلوئر | کمپرسور | دیزل ژنراتور | ترانسفورماتور | اتوماسیون صنعتی | شیرآلات صنعتی |


دیزل ژنراتور، ژنراتور گازی, موتور دیزل، ژنراتور و موتور برق

تيپ موتور توان الكتريكي ژنراتور توان مكانیكی موتور دور موتور

تعداد سيلندر

قطر سيلندر

كورس پيستون

  ترتیب احتراق كاتالوگ مشخصات كلی
توان مداوم

توان اضطراری

توان مداوم

توان اضطراری

kVA kW rev/min mm mm
3.152 G 23.4 25.7 20.8 22.9 1500 3 91.4 127 1, 2, 3

قطعات اصلی و سيستمهای موتور

4.236 G 40 44 35.5 39.1 1500 4 98.4 127 1, 3, 4, 2

قطعات اصلی و سيستمهای موتور

4.248 G 45 49.5 40

44

1500 4 101 127 1, 3, 4, 2

قطعات اصلی و سيستمهای موتور

G4.248 NG 38.9 43 34.6 38.5 1500 4 101 127 1, 3, 4, 2 -
4.248 TG1 57.3 63 51 56 1500 4 101 127 1, 3, 4, 2 -
4.41 G 45.5 49 40.5 43.7 1500 4 101 127 1, 3, 4, 2 -
1006.6 G 61.5 67.6 54.6 60.1 1500 6 100 127 1, 5, 3, 6, 2, 4

قطعات اصلی و سيستمهای موتور

1006.6 TG2A 102.5 112.5 91 100 1500 6 100 127 1, 5, 3, 6, 2, 4
120.5 132.5 107 118 1800