بوسترپمپ | الکتروپمپ | الکتروموتور | بلوئر | کمپرسور | دیزل ژنراتور | ترانسفورماتور | اتوماسیون صنعتی | شیرآلات صنعتی |


ترانسفورماتورهای توزیع · ترانسفورماتورهای قدرت · راکتورها

 ترانسفورماتورهاي توزيع روغني
ترانسفورماتورهاي توزيع روغنی نوع هرمتيك
ترانسفورماتورهاي توزيع روغنی
(ترانسفورماتورهاي توزيع روغنی نوع داراي منبع انبساط (كنسرواتوري
ترانسفورماتورهاي توزيع خشك رزيني
ترانسفورماتورهاي توزيع خشك رزيني
ترانسفورماتور تراكشن
ترانسفورماتور تراكشن
ترانسفورماتور سه فاز با سیستم خنک کننده
ترانسفورماتور سه فاز با سیستم خنک کننده
ترانسفورماتور سه سیم پیچه
ترانسفورماتور سه سیم پیچه
ترانسفورماتور تک فاز پارسیان (یمن)
ترانسفورماتور تک فاز پارسیان (یمن)
اتوترانسفورماتور تك فاز
اتوترانسفورماتور تك فاز 166MVA
اتوترانسفورماتور تك فاز
اتوترانسفورماتور تك فاز 160MVA
ترانسفورماتور پست سیار دو ولتاژه
ترانسفورماتور پست سیار دو ولتاژه